Ajuntament de Cardedeu

Cardedeu no només ens ha acollit, sinó que ens ha convertit en un soci estratègic en moltes decisions municipals. Un dels elements més importants que justifiquen plenament la seva candidatura als premis és haver estat el primer ajuntament en introduir clàusules en la licitació de concursos per afavorir les empreses amb component social com la nostra. Els concursos de doble objecte (que volen atendre una necessitat i simultàniament generar un retorn en persones vulnerables) van començar a Cardedeu l’any 2008. A més, també ens han ajudat a obrir noves línies de negoci, com la vigilància de les zones d’aparcament de rotació. La col·laboració és, des de fa molts anys, estreta, permanent i profitosa per ambdues parts.
Entrevista a Calamanda Vila