Ajuntament de L’Ametlla del Vallès

L’any 2013 l’ajuntament de l’Ametlla del Vallès va seguir els passos de Cardedeu, introduint aquest model de contractació i, fins i tot millorant-lo. A més, ha impulsat projectes locals que permetien la incorporació de persones vulnerables del mateix municipi. A més, sempre ha demostrat una gran sensibilitat per les empreses que treballen amb aquests col·lectius d’especials dificultats. Finalment volem valorar molt positivament que han estat bons prescriptors dels nostres serveis amb altres ajuntaments de la comarca.