Ajuntament de Montmeló

Des de l’any 2012 treballem amb l’ajuntament de Montmeló en aspectes de manteniment de jardineria. Però el cas de Montmeló és destacable perquè ens han utilitzat per complementar les seves brigades municipals. Això significa que han incorporat un proveïdor extern als seus equips per treballar de forma coordinada. A més, ens han adjudicat el manteniment de les zones Quintana i Mil·lenari, molt singulars i importants pel municipi. Finalment volem posar de relleu que recentment han ampliat la col·laboració amb nosaltres mitjançant projectes de plans d’ocupació per reinserir persones.