L’alcohol i els trastorns mentals

Segons apunten molts professionals del món de la salut, el consum d’alcohol i les seves conseqüències, són uns dels majors problemes de salut pública en l’actualitat.  L’important banalització existent a la societat, l’avançament de l’edat d’inici del consum, les noves formes de consum com el binge (afartament) i que suposi una porta d’entrada al consum d’altres substàncies són aspectes a tenir en compte per poder entendre la magnitud del problema. L’alcohol és la droga legal més consumida a tot l’Estat Espanyol i, a més, és la droga que genera majors problemes socials, laborals, legals i econòmics, problemes molt més importants que totes les drogues il·legals juntes.

Els primers consums apareixen, de mitjana, sobre els 13-14 anys, quan encara algunes àrees importants del nostre cervell s’estan desenvolupant, com el còrtex prefrontal, implicat en  processos com la presa de decisions, la resolució de problemes, l’autocontrol o la planificació. La normalització en la vida diària de les persones i la seva accessibilitat són dos factors que faciliten l’aparició d’aquest problema. En general, l’alcoholisme es dona tant en dones com en homes, però en dones és l’addicció per excel·lència. A més, les dones demanen ajuda més tard que els homes.

L’abús i la dependència a l’alcohol són trastorns mentals en sí mateixos però, a més, aquests estan força relacionats amb alguns problemes de salut mental. Els trastorns mentals són factors de risc, és a dir, incrementen la probabilitat de patir alcoholisme. D’altra banda, l’alcoholisme és un factor de risc important en el desenvolupament d’alguns trastorns mentals. Si a més del problema amb l’alcohol existeix un trastorn mental important això provoca moltes complicacions i fa més difícil el seu abordatge.  

L’abús de l’alcohol facilita l’aparició de trastorns mentals crònics com les alteracions cognitives (en un 70-80%), alteracions de la personalitat, disfuncions sexuals o trastorns amnèsics com el Síndrome de Wernicke-Korsakoff el qual pot tenir un desenllaç fatal. A més, existeixen altres trastorns associats a l’alcoholisme com la depressió, la qual es creu que es pot produir com a conseqüència de l’abús d’alcohol (tot i que altres hipòtesis apunten a que la depressió condueix a l’alcoholisme com a eina per atenuar els símptomes; els trastorns d’ansietat, on l’alcohol s’ha vist que pot tenir un paper important en el seu desenvolupament i la la gelosia patològica. En el cas de la depressió, quan conviu amb l’alcoholisme, incrementa de forma significativa el risc de suïcidi consumat.

I què ens porta a desenvolupar l’alcoholisme? Diverses són les hipòtesis que intenten explicar-ho però, d’entre les més acceptades estan les següents: per a evitar el síndrome d’abstinència, iniciació per plaer, per a adaptar-se a una situació estressant que es pot afrontar; i les concepcions més biomèdiques remarquen la predisposició genètica a desenvolupar addició a l’alcohol que s’ha vist en familiars de persones que han patit alcoholisme.

La prevenció ha de ser l’eina principal per reduïr aquest problema de salut pública i s’ha d’efectuar en edats primerenques. Aquesta prevenció no sols ha de consistir en proveïr informació si no que cal dotar d’eines per poder fer front a les pressions socials que normalment faciliten els primers consums. Alhora, facilitar l’accés a un oci alternatiu i atractiu per als joves és una eïna coajudant que pot reduïr els costos tant econòmics com personals d’aquesta xacra que impregna tots els estrats de la nostra societat.

 

Joan Roa – psicòleg de la Unitat de Suport a l’Activitat Professional de la Fundació Viver de Bell-lloc