Avís Legal

Condicions d’ús del portal

Mitjançant aquest lloc web és facilitat l’accés al lloc web de Viver de Bell-lloc. El fet de connectar-se a aquesta pàgina web implica l’acceptació del present Avís Legal. Ens reservem el dret de modificar en qualsevol moment l’avís legal. L’entitat titular dels llocs webs www.vivelloc.cat i www.creixemambtu.vivelloc.cat és el Grup Viver de Bell-lloc, en endavant Viver de Bell-lloc.

Política de privacitat

1.- Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament de les vostres dades personals és GRUP VIVER DE BELL-LLOC (d’ara endavant, “VIVER DE BELL-LLOC”), amb N.I.F. G-65.434.896, i domicili social a Barri del Rieral, s/n 08440 Cardedeu (Barcelona)

VIVER DE BELL-LLOC ofereix els seus serveis a través de les seves webs www.vivelloc.cat i www.creixemambtu.vivelloc.cat

Us informem que la titularitat del domini de les webs www.vivelloc.cat i www.creixemambtu.vivelloc.cat  (d’ara endavant, el “Llocs webs”), és de VIVER DE BELL-LLOC.

L’accés i/o ús al Lloc web li atribueix la condició d’Usuari (d’ara endavant, “Usuari“), i implica l’acceptació, des d’aquest accés i/o ús, de la present Política de Privadesa.

L’Usuari podrà contactar amb VIVER DE BELL-LLOC en la següent adreça de correu electrònic: vivelloc@vivelloc.cat

2.- Per què VIVER DE BELL-LLOC està legitimat per dur a terme el tractament de dades?

VIVER DE BELL-LLOC està legitimat per tractar les seves dades per poder dur a terme la prestació de serveis que vostè hagi contractat en el Lloc web.

VIVER DE BELL-LLOC es pren molt seriosament la protecció de la seva privadesa i de les seves dades personals. Per tant, la seva informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura.

La present Política de Privadesa regula l’accés i l’ús al servei (d’ara endavant, el “Servei”) que VIVER DE BELL-LLOC, a través dels Llocs webs, posa a la disposició de l’Usuari interessat en els productes allotjats en els Llocs webs.

3.- Quins són les finalitats del tractament de les seves dades de caràcter personal per part de VIVER DE BELL-LLOC?

Les seves dades de caràcter personal recaptades per VIVER DE BELL-LLOC a través dels Llocs webs podran ser utilitzats per a la prestació dels serveis oferts en els Llocs webs.

Així mateix, l’Usuari consent el tractament de les seves dades per a l’elaboració de perfils i per a la segmentació de les seves dades. Els citats tractaments tindran com a finalitat l’anàlisi i la realització d’estadístiques per conèixer el tràfic i utilització dels Llocs webs per part dels Usuaris, així com per poder oferir-li publicitat d’acord amb els seus interessos.

4.- Veracitat de les dades facilitades pels Usuaris

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a VIVER DE BELL-LLOC qualsevol modificació dels mateixos. L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se VIVER DE BELL-LLOC el dret a excloure dels Serveis registrats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

5.-Conservació de les dades

Les dades recaptades per VIVER DE BELL-LLOC a través dels Llocs webs es conservaran mentre es mantingui la relació contractual entre les parts, sempre que no se sol·liciti la supressió d’aquestes dades per l’Usuari.

S’informa a l’Usuari que les seves dades seran recollides únicament per a les finalitats exposades en els paràgrafs anteriors i no seran tractats de manera incompatible amb aquestes finalitats.

6.- Drets de l’Usuari en relació amb les seves dades

L’Usuari té dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva (iii) supressió, (iv) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, (v) oposar-se al tractament de les seves dades i (vi) sol·licitar la seva portabilitat. A més, l’Usuari podrà exercir el seu (vii) dret a l’oblit.

L’Usuari pot exercir tots aquests drets en la següent adreça d’e-mail: vivelloc@vivelloc.cat, indicant el motiu de la seva petició i aportant una còpia del seu DNI

L’Usuari pot també enviar la seva petició per correu ordinari a la següent adreça:

VIVER DE BELL-LLOC

Barri del Rieral, s/n

08440 Cardedeu

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, l’Usuari tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en l’Estat membre en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels seus drets. L’autoritat de control davant la qual s’hagi presentat la reclamació informarà al reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

7.- Menors d’edat

Els nostres serveis estan dirigits a persones majors d’edat, en el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d’edat, VIVER DE BELL-LLOC sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si s’escau, per al tractament automatitzat de les dades segons s’exposa en la legislació vigent. Si l’usuari registrat és menor d’edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis dels Llocs Webs.

  1. Camps de text lliure

Els camps de text lliure que, a disposició de l’usuari registrat, puguin aparèixer als Llocs Webs, tenen com a única i exclusiva finalitat el demanar informació per millorar la qualitat dels serveis. L’usuari registrat no inclourà, en aquells espais que els llocs webs puguin oferir com a “camps de text lliure”, cap dada de caràcter personal que pugui ser qualificada dins d’aquelles dades per a les que s’exigeix un nivell de protecció de tipus mitjà o alt , sense previ avís a VIVER DE BELL-LLOC, segons defineix la normativa vigent (a títol enunciatiu i no limitatiu dades relatives a ideologia, religió, creences, afiliació sindical, salut, origen racial i / o vida sexual).

  1. Xarxes socials

Facebook

VIVER DE BELL-LLOC, té la pàgina a Facebook www.facebook.com/Vivelloc/ des d’on comparteix notícies, activitats, programes i altres qüestions que puguin ser del seu interès. No cal registrar-se o proporcionar informació personal per veure la nostra pàgina a Facebook.

Si vostè té un compte a Facebook i fa clic a “M’agrada” a la pàgina de VIVER DE BELL-LLOC, vostè pot enviar comentaris o fer clic a “M’agrada” a les entrades individuals. Si vostè comenta o fa clic a “M’agrada” en el contingut VIVER DE BELL-LLOC, la seva informació d’identificació personal serà visible per altres usuaris de Facebook, incloent-hi el personal de VIVER DE BELL-LLOC. La quantitat d’informació personal visible dependrà de la seva pròpia configuració de privacitat a Facebook.

VIVER DE BELL-LLOC, no recull, utilitza ni revela cap informació sobre els visitants que comenten o fan clic a “M’agrada” a la pàgina de VIVER DE BELL-LLOC a Facebook. Facebook recol·lecta i reporta informació d’identificació personal sobre les activitats de la pàgina de VIVER DE BELL-LLOC a Facebook. Aquesta informació està protegida per contrasenya i només està disponible per als administradors de VIVER DE BELL-LLOC. La política de privacitat de Facebook està disponible a http://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter

VIVER DE BELL-LLOC, utilitza Twitter (https://twitter.com/Vivelloc) per enviar missatges concisos (fins a 280 caràcters), també anomenats “tuits” o “piulades”, per compartir informació sobre VIVER DE BELL-LLOC, activitats, programes i altres qüestions que puguin ser del seu interès. També responem a comentaris i preguntes enviades a VIVER DE BELL-LLOC, a través de Twitter. No cal registrar-se o proporcionar informació personal per veure la nostra pàgina a Twitter. Si vostè vol subscriure (també anomenat “Follow”) als “feeds” de VIVER DE BELL-LLOC a Twitter, vostè pot crear un compte a Twitter a http://twitter.com/. Per crear un compte, ha d’introduir el seu nom i la seva adreça de correu electrònic i crear un nom d’usuari i contrasenya. Pot incloure informació addicional com una petita biografia, ubicació i foto. La major part de la seva informació personal al seu compte de Twitter està disponible al públic llevat que hagi actualitzat la seva configuració de privacitat. El personal de VIVER DE BELL-LLOC monitoritza el nombre de subscriptors (anomenats “Followers”) i respon a els seus comentaris i inquietuds a través de Twitter, però no recull, emmagatzema, divulga o comparteix cap informació sobre les persones que segueixen a VIVER DE BELL-LLOC a Twitter. La política de privacitat de Twitter està disponible a https://twitter.com/es/privacy

Blogs

Si vols participar en el nostre blog, hauràs d’acceptar aquestes regles:

Responsabilitat de l’Usuari. En participar al blog de la web ets l’únic responsable dels missatges que difonguis a través d’aquells, garantint a VIVER DE BELL-LLOC la total immunitat davant qualsevol reclamació que pogués plantejar per aquests conceptes. En cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el propietari o compta amb l’autorització del propietari per difondre’l al Blog. I s’eximeix VIVER DE BELL-LLOC de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes del blogs.

L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari ha de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions dels altres usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blogs.

VIVER DE BELL-LLOC es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats en els blogs de la web d’acord amb els termes i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació

VIVER DE BELL-LLOC no és responsable del publicat al blog de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

VIVER DE BELL-LLOC no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blog de la web, podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

En el cas que un usuari pugui veure afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús del blog de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de VIVER DE BELL-LLOC, a través del correu electrònic vivelloc@vivelloc.cat indicant en la referència de l’assumpte “moderació de blog”, perquè VIVER DE BELL-LLOC pugui moderar o eliminar els mateixos.

L’usuari mantindrà immune VIVER DE BELL-LLOC davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se pels missatges que l’usuari hagi difós al blog o per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de la utilització per l’usuari del blog de la web.

10.- Seguretat de les dades

La protecció de la privadesa i les dades personals dels Usuaris és molt important per VIVER DE BELL-LLOC. Per tant, VIVER DE BELL-LLOC fa tot el que està a la seva mà per impedir que les seves dades s’utilitzin de forma inadequada, permetent l’accés als mateixos únicament a personal autoritzat.

VIVER DE BELL-LLOC manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme a la normativa aplicable i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través dels Llocs webs, sense perjudici d’informar-li que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

VIVER DE BELL-LLOC es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals d’acord amb la legislació aplicable.

Per accedir a comprar els productes del web i a sol·licitar el seu lliurament a domicili cal registrar-se com a Usuari, i per a tal cosa s’haurà de triar una contrasenya. L’Usuari és el responsable de mantenir la confidencialitat d’aquesta contrasenya, així com de totes les activitats que ocorrin en la sessió iniciada amb el seu nom i contrasenya. L’Usuari es compromet a notificar a VIVER DE BELL-LLOC al més aviat possible l’ús no autoritzat del seu nom d’Usuari i/o contrasenya o qualsevol altra fallada en la seguretat. VIVER DE BELL-LLOC no serà responsable pels danys o pèrdues que es poguessin originar a causa del no compliment d’aquesta obligació per part de l’Usuari.

11.-Canvis

VIVER DE BELL-LLOC es reserva el dret de revisar la seva Política de Privadesa dels Llocs webs en el moment que consideri oportú. Per aquesta raó, us demanem que comproveu de forma regular aquesta Política de Privadesa per llegir la versió més recent de la mateixa. No obstant això, qualsevol canvi que es produeixi en la present Política de Privadesa es comunicarà a l’Usuari.

12.- Links a pàgines web

El Lloc web podria contenir links a pàgines web de companyies i entitats de tercers.

VIVER DE BELL-LLOC no pot fer-se responsable de la forma en la qual aquestes companyies tracten la protecció de la privadesa i de les dades personals, per la qual cosa li aconsellem que llegeixi detingudament les declaracions de Política de Privadesa d’aquestes pàgines web que no són propietat de VIVER DE BELL-LLOC en relació amb l’ús, processament i protecció de dades personals. Les condicions que ofereixen aquestes pàgines web poden no ser les mateixes que les que ofereix VIVER DE BELL-LLOC.

13.- Preguntes

Si tenen alguna pregunta sobre aquesta Política de Privadesa o el tractament de les seves dades preguem que es posi en contacte amb VIVER DE BELL-LLOC mitjançant correu electrònic dirigit a la següent adreça de correu electrònic: vivelloc@vivelloc.cat

14.- Acceptació i Consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de VIVER DE BELL-LLOC, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privadesa

Ús de ‘Cookies’

Quan vostè visita el web o els anuncis que hi apareixen, o quan utilitza un o més serveis del nostre web, nosaltres podem utilitzar una tecnologia molt estesa a la indústria que s’anomena “cookies”, que permet emmagatzemar certa informació a l’ordinador de l’usuari i personalitzar l’experiència d’aquest tenint en compte els seus interessos i preferències o, simplement, facilitant el començament de sessió per a utilitzar els serveis. La majoria dels exploradors li permetran esborrar les “cookies” del disc dur de l’ordinador, bloquejar l’acceptació de les cookies o rebre una advertència abans d’emmagatzemar alguna “cookie”. Si bloqueja o esborra les “cookies”, vostè no podrà restablir les seves preferències ni valors de personalització prèviament especificats per vostè i la nostra capacitat de personalitzar la seva experiència en línia seria limitada. Li demanem que consulti les instruccions del seu explorador o pantalla d’ajuda per descobrir més respecte aquestes funcions.

Propietat Intel·lectual

Tots els continguts dels Portals, entenent com a tals a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, enllaços i altres continguts, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual de la nostra entitat, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’ estrictament necessari per al correcte us del portal. Aquests drets estan registrats al Registre de la Propietat Intel·lectual.

Compliment de LSSI

En compliment d’allò disposat a l’article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (Llei 34/2002) l’informen dels següents aspectes:
el Grup Viver de Bell-lloc és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la integració sociolaboral de persones en risc d’exclusió, especialment aquelles amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.
El domicili social està situat al Barri del Rieral, s/n 08440 Cardedeu. L’e-mail de contacte és vivelloc@vivelloc.cat
El NIF: G-65.434.896.