Consultoria en RSC

Consultoria RSC
DESCRIPCIÓ

Avaluació de polítiques de Responsabilitat Social Corporativa i disseny de polítiques i programes factibles amb objectius realistes.

BENEFICIS
Encetar el camí de la Responsabilitat Social Corporativa és encetar el camí del compromís amb la societat, de millorar la imatge de l’empresa i d’enfortir els seus valors i la seva marca.

INFORMACIÓ D’INTERÈS
Viver de Bell-lloc pot convertir-se en el partner de totes les polítiques empresarials de responsabilitat social que es vulguin tirar endavant, amb assessoraments professionals i a mida de les necessitats dels clients.