Duem a terme l’eliminació de la vegetació al·lòctona a Mas Llombart, Sant Fost de Campsentelles per encàrrec de la Diputació de Barcelona

La nostra brigada d’obres va iniciar, durant el mes de novembre, els treballs d’eliminació i tractament de vegetació al·lòctona dispersa en diferents espais forestals de Mas Llombart. En concret, la vegetació que s’està traient és: canya americana (Arundo donax), ailant (Ailanthus altiíssima), plomalls (Cortaderia sellowana), morera de paper (Broussonetia papyrifera) i robínia (Robinia pseudocacia). Aquestes feines s’estan duent a terme amb l’objectiu de preservar la vegetació autòctona de la zona. Tanmateix,  s’han dut a terme diferents actuacions amb maquinària i s’ha fet la gestió de residus a la planta de compostatge de la Tavella.