El nostre Servei d’Inserció i Orientació Laboral (SIOAS) treballa amb els i les participants les habilitats de comunicació assertiva i la seva aplicació pràctica

 

La formació en competències transversals és una de les principals eines dins del servei, aquest tipus de formació té com a objectiu potenciar les habilitats i competències de les persones participants. D’aquesta manera, s’augmenta la seva inserció en el mercat de treball ordinari i també les possibilitats d’èxit en el lloc de treball.

En la sessió del 27 de març vam treballar les habilitats de comunicació assertiva i la seva aplicació pràctica en aspectes com la resolució de problemes. D’una forma pràctica i mitjançant l’exposició teòrica i el role-playing, els participants van poder conèixer tècniques especifiques per millorar la seva comunicació i les seves relacions interpersonals en diferents entorns com: el laboral, el personal o el familiar. D’aquesta manera, facilitem que mitjançant la seva inserció laboral, aconsegueixin també una millor integració en la comunitat que els permeti gaudir dels mateixos drets que la resta de la població i un nivell de benestar i de qualitat de vida adequats.

La formació va ser impartida pel Joan Roa, psicòleg i prospector laboral del SIOAS, conjuntament amb la preparadora laboral del programa, la Laura Dueñas. Els participants es van mostrar satisfets amb la sessió formativa i van expressar que estaven segurs que els hi serà molt útil per la seva vida diària i, en concret, per a la seva vida laboral.