Els reptes de futur dels Centres Especials de Treball

La inserció en el mercat laboral és, sens dubte, una de les eines d’integració amb major èxit per a les persones amb discapacitat. Tanmateix, les xifres mostren que dues de cada tres persones amb discapacitat en edat per treballar es troben a l’atur.

Són moltes les entitats socials que treballen per la integració laboral i social  a través del què es coneix com a Centres Especials de Treball. L’objectiu d’aquests centres és productiu, com el de qualsevol altra empresa, però la seva funció és social. Els CET tenen com a finalitat assegurar un lloc de treball remunerat i la prestació dels serveis d’ajustament personal i social que requereix el personal amb discapacitat.

Aquest equilibri social i empresarial planteja reptes constantment, que en alguns casos, comprometen la viabilitat dels projectes. Per això, fa uns mesos es va presentar el Llibre blanc per a la formació, ocupació i treball de les persones amb discapacitat i especials dificultats als centres especials de treball de Catalunya. Un document que vol ordenar unes pautes per garantir un model que asseguri la viabilitat econòmica de les entitats i l’avenç en atenció personalitzada de les persones amb discapacitat.

En el llibre blanc es parla de la necessitat de recuperar el finançament públic congelat des de fa una dècada, i recuperar les subvencions del 75%. Així mateix cal crear unes condicions econòmiques que permetin preservar els CET. També és important flexibilitzar la normativa i burocràcia de l’àmbit laboral per adaptar-se a l’objectiu de suport personalitzat, i així poder mantenir aquest tàndem social laboral. Per part dels CET, aquests han de fer una aposta en els propers anys per invertir en les seves línies de negocis i augmentar la competitivitat en el sector empresarial sense perdre mai la responsabilitat social.

Però en el fons, cal que les empreses canviïn la seva visió organitzativa, establint el criteri d’inclusió com a imprescindible. D’aquesta manera, no caldrien empreses específiques, i els CET es convertirien en centres de formació, orientació i ajustament. Per tant, cal treballar enèrgicament la sensibilització. I entre totes, s’ha de treballar per garantir oportunitats també a les persones amb especials dificultats i les  que pateixen un envelliment prematur.

Podeu llegir i descarregar el Llibre Blanc aquí