Els reptes que hem aconseguit a l’any 2016

portada 10b (2)

L’any 2016 ha estat marcat per la finalització del pla estratègic 2012-2016 i l’elaboració  del Pla Estratègic 2016-2018. Un dels objectius que ens havíem plantejat per aquest segon pla era que havia d’estar representat pels diferents grups d’interès. Un total de 30 persones representants dels diferents grups (usuaris, treballadors, famílies, membres dels patronats, administracions públiques, clients, proveïdors i col·laboradors) han participat activament en les diferents sessions.

Els reptes aconseguits en l’any 2016 han estat:

EIX DIRECCIÓ ESTRATÈGICA

 • Hem establert un sistema de derivació d’objectius i accions.
 • Hem realitzat un programa de formació en lideratge pels responsables d’àrees i d’equips.
 • Hem executat un programa de formació de l’entitat, amb un total 13 d’accions formatives, amb 64 participants i 2.652,5 hores.
 • Hem validat el nou organigrama de l’entitat.
 • Hem revisat el pla de comunicació intern i extern i hem incorporat una nova persona responsable per a la seva gestió.
 • Hem posat en marxa el pla de captació de fons amb la col·laboració d’ESADE ALUMNI.
 • Hem posat en funcionament l’ERP de l’entitat, amb un sistema d’anàlisi de costos.
 • Hem analitzat diferents projectes, valorant la seva idoneïtat i la seva viabilitat.

EIX DESENVOLUPAMENT HUMÀ

 • La nostra Presidenta d’Honor ha fet la donació de casa seva, el que ha permès l’Inici de l’estudi per la creació d’un centre ocupacional i una nova llar residència.
 • 6 persones han pogut accedir al servei de vida independent.
 • Hem fet la rehabilitació integral i l’eliminació de les barreres arquitectòniques de la Llar Residència Bell-lloc.
 • Hem treballat amb les entitats socials i especialitzades de la comarca.
 • Hem iniciat el procés d’homologació per a la realització de cursos de formació ocupacional amb certificat de professionalitat en 4 especialitats.
 • Hem fet un total de 4 accions formatives per a la inserció laboral, on han participat un total de 45 persones.
 • Hem posat en marxa el Projecte de Garantia Juvenil, Gent molt capaç – Projecte Singulars, amb l’Associació Sant Tomàs i amb el suport de TAC Osona.
 • Hem creat un total de 12 nous llocs de treball per a persones amb discapacitat amb especials dificultats.
 • Hem elaborat el projecte d’inserció a l’empresa ordinària.
 • Hem realitzat diferents accions en relació als treballadors: avaluació i definició dels perfils dels llocs de treball, jornada motivacional amb la participació del 90% dels professionals i avaluació del clima laboral amb una puntuació global de 7,5 en base a 10.
 • Hem elaborat una campanya d’ús dels EPI en el lloc de treball.

EIX EMPRESARIAL

 • Hem renovat els contractes de jardineria de La Garriga, dels Parcs i Jardins de Barcelona i de Cardedeu.
 • Hem analitzat els proveïdors vinculats a cada centre de cost
 • Hem executat el programa d’auditoria interna de qualitat en tots els manteniments de jardineria.
 • Hem realitzat diferents obres de jardineria.
 • Hem creat una nova organització de la unitat Viver/ la Pineda.
 • Hem portat a terme un projecte d’innovació de processos amb el suport de Barcelona Activa, amb la participació de 24 treballadors i l’aportació de 50 idees.

EIX COMERCIALITZACIÓ, MÀRQUETING I RELACIONS EXTERNES

 • Hem reformulat el concepte de Responsabilitat Social Empresarial, hem revisat el contingut i presentat el dossier comercial.
 • Hem creat la comissió d’activitats i actes i el programa anual d’actes i jornades.
 • Hem presentat un projecte de desenvolupament de Responsabilitat Social Empresarial a la comarca del Vallès Oriental, al Consell Comarcal i a la Xarxa LISMIVO.
 • Hem publicat un recull de bones pràctiques en Responsabilitat Social Empresarial de la nostra organització.
 • Hem realitzat enquestes de satisfacció a tots els nostres clients i hem establert el pla d’acció posterior.
 • Hem portat a terme l’estudi per a la implementació d’un CRM comercial.
 • Hem confeccionat el pla comercial general i el propi del Parc d’Activitats Agroecològiques.
 • Hem posat en marxa el programa anual amb les famílies.