Es necessita persona per atenció directa a la nostra Llar-Residència ubicada a Cardedeu