Estem molt contents per l’acollida que està tenint el programa entre les empreses i som optimistes pel que fa als resultats finals – Laura Dueñas, preparadora laboral del Servei d’Inserció i Orientació Laboral

La Laura Dueñas, preparadora laboral del Servei d’Inserció i Orientació Laboral (SIOAS) ens explica en aquesta entrevista les millores que presenta el programa 2018-2019 respecte a l’anterior, l’evolució dels participants, així com la implicació que tenen les empreses en el servei.

 • Quines millores presenta el programa 2018-2019 respecte a l’anterior?
  D’una banda, aquesta és la segona edició del SIOAS que oferim des de la Fundació, pel que hem pogut aplicar molts coneixements i aprenentatges que vam anar incorporant durant l’edició anterior. El know-how en aquests cas és fonamental, i ens ha permès anticipar-nos a moltes necessitats i optimitzar els procediments i processos per treballar millor i de manera més centrada en la persona.
  A més, gràcies als bons resultats de l’edició anterior, les empreses ja coneixen el programa, fet que ens ha aplanat molt el camí per poder incorporar al mercat laboral als participants d’aquesta edició. La confiança de les empreses és indispensable i tenim la sort de tenir un teixit empresarial cada vegada més conscienciat i compromès.
  A més, dins de l’objectiu de participació en la formació dels futurs professionals de la Integració social, aquest any hem començat una col·laboració molt enriquidora amb l’Institut Pla Marcell.
  També hem organitzat un grup de suport a les famílies perquè són decisives per aconseguir un bon ajust de persona, no només al lloc de treball, sinó a la societat en general. La intervenció ha de ser el més completa i extensa possible, i a més els familiars ho agraeixen. De vegades ells són els grans oblidats en les intervencions i programes encara que tenen un rol protagonista en l’ajust psicosocial de les persones. Si tots anem en la mateixa direcció les probabilitats d’èxit es multipliquen.
 • Quines competències han adquirit els participants durant aquesta fase del programa? Des de la metodologia d’intervenció centrada en la persona hem intentat potenciar en cada participant tant les seves fortaleses (allò que fan millor perquè siguin encara millors) com les mancances que més poden dificultar la recerca o manteniment d’un treball. Entre aquestes últimes, potser les més freqüents siguin la iniciativa, l’adaptabilitat o les entrevistes i diferents proves de selecció -per citar algunes-.
 • Com creus que el SIOAS pot ajudar els participants en la millora de la seva ocupabilitat?
  De moltes maneres, des de com fer un CV per competències, com fer una entrevista de treball o com comunicar-se de manera assertiva, fins a la realització de pràctiques que li permetin desenvolupar i millorar in situ les seves competències. A més, el programa inclou Suport a la Inserció, que serveix de xarxa de seguretat tant als usuaris com a les empreses. Això els permet tenir un suport o un ajut amb qui poder compartir les seves pors, dificultats o obstacles per poder superar-los junts.
 • Quin perfil tenen les persones que formen part d’aquest programa? En els últims anys hem vist que el perfil d’usuaris ha anat canviant. Potser abans era més freqüent atendre a persones amb discapacitat física o intel·lectual, mentre que a dia d’avui el Trastorn Mental és el que major pes percentual té.
 • Quins són els resultats obtinguts en aquesta fase del programa? En termes d’inserció laboral dels resultats estan sent molt bons. Dels 12 participants que tenim en el programa, 5 estan treballant i 2 estan fent pràctiques, i encara queda molt programa per davant. Estem molt contents per l’acollida que està tenint el programa entre les empreses i som optimistes pel que fa als resultats finals.
 • Quines seran les següents fases? El programa té 3 fases que no tenen per que ser necessàriament consecutives ni obligatòries, -la veritat és que és un programa molt flexible que permet que ens adaptem a les necessitats de cada participant-. D’aquestes tres fases, la setmana passada vam acabar la primera d’elles, que consisteix en classes presencials. La segona fase serà la realització de pràctiques i l’última, la inserció laboral, però com comento, hi ha participants que van trobar feina al mes d’iniciar les classes, i tant ells com l’empresa estan molt satisfets. Depenent de cada participant, unes o altres fases adquiriran més protagonisme.
 • Quins beneficis aporta la contractació dels participants del SIOAS a les empreses?
  Jo crec que el treball és el primer àmbit de compromís que tenim amb la societat. Des del meu punt de vista, contractar persones amb discapacitat ajuda a crear una societat millor i una cultura d’empresa molt més humana, responsable i propera. Això ajuda a crear un millor clima de treball, un major sentiment de pertinença a la pròpia empresa, major compromís amb els objectius de negoci, etc. i això, com no podia ser d’altra manera, acaba repercutint també en el compte de resultats de l’empresa.
  Si es vol ser més pragmàtic, en el cas de la contractació, hi ha diferents bonificacions i ajudes econòmiques per a la contractació de persones amb discapacitat, i també oferim la possibilitat de fer pràctiques no remunerades. En qualsevol dels casos, es tracta d’un col·lectiu molt agraït i treballador i del que podem aprendre moltíssimes coses, des de valors -com l’afany de superació, constància o compromís- fins a l’alegria i optimisme amb el qual s’enfronten a la vida.