Fem la posta a punt de diferents espais del barri de Can Gili per encàrrec de l’Ajuntament de Granollers

L’Ajuntament de Granollers, amb qui ja realitzem per contracte el “Servei de manteniment de la jardineria del parc del Puig de les Forques i del cementiri municipal” ens ha encarregat aquest mes unes feines extraordinàries. En concret, s’ha tractat de la posta a punt de diferents espais en el barri de Can Gili. Hem talat 4 arbres que es trobàvem morts o molt malmesos, hem realitzat tasques d’esbrossat en varis punts, i hem dut a terme l’arranjament d’una zona enjardinada, procedint a la instal·lació de xarxa de reg per goteig i a la plantació d’agapants, liríopes i bergenies.