Ferimet

Ferimet és una empresa del grup CELSA situada a Granollers que es dedica a la recuperació i a comerç a l’engròs de materials fèrrics i no fèrrics. És un industria allunyada del nostre dia a dia, més centrat en la jardineria, i malgrat tot ha confiat en nosaltres. Concretament ha adoptat la mateixa fórmula de l’enclavament de l’Hospital Sant Rafael, incorporant de forma permanent al seu personal un equip de 4 persones de Viver de Bell-lloc. Aquest és un exemple evident que també podem treballar en altres sector tant diferenciats com el metal·lúrgic.