Hem estat adjudicataris del concurs de manteniment extern dels espais de lleure del Parc Natural de la Serra de Collserola

Aquest servei consisteix en  la presència d’un equip format per un oficial jardiner i dos auxiliars equipats amb totes les eines necessàries per poder desenvolupar les taques que des de la direcció del parc ens demanen en els seus diferents àmbits geogràfics.

Es tracta de feines tant diverses com: desbrossar, netejar i retirar escorrenties de sauló dels paviments granulars, esporga d’arbustiva i arbrat en mal estat o que molesta als usuaris, regs de suport o neteja paviments bruts.