Hospital Sant Rafael

L’Hospital Sant Rafael, de Barcelona, és un client força recent de la nostra cartera. Però ens ha permès adoptar una fórmula interessant de prestació de serveis: l’enclavament. Això vol dir que hi ha un usuari de la nostra Fundació integrada en els seus equips de treball per fer tasques de suport en el manteniment de la jardineria. A més, també realitzem algunes altres tasques. L’oportunitat de negoci ens va arribar per la relació que té la nostra entitat amb el sector hospitalari per temes relacionats amb la integració de persones amb problemes de salut mental.