Iniciem un estudi sobre la població amb discapacitat física o sensorial per ampliar l’àmbit d’actuació del nostre Servei d’Inserció i Orientació Laboral (SIOAS)

Fins ara, el nostre SIOAS tenia com a objectiu crear llocs de treball estables, ajustats a la realitat del mercat i orientats a la integració social de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn de salut mental. Però recentment, la Mireia, psicòloga i amb una amplia experiència en l’àmbit de la inserció laboral de persones amb discapacitat, s’ha incorporat a l’equip per iniciar un estudi sobre la població amb discapacitat física o sensorial i aquells amb una invalidesa laboral. Un cop finalitzat l’estudi, l’objectiu és posar en marxa un altre SIOAS, però aquest tindrà com a finalitat la transició cap a l’àmbit laboral d’aquest sector de la població. Gràcies a l’experiència que hem adquirit en l’àmbit de la inserció laboral de persones amb especials dificultats, podrem oferir un servei de qualitat a les persones amb discapacitat física o sensorial i reduir la seva dispersió en diferents serveis generalistes i poc especialitzats, augmentant les possibilitats d’èxit en la inserció gràcies al format de treball en suport i al seguiment individualitzat dels casos que realitzem.