La setmana passada vam finalitzar les feines d’enjardinament a Sant Julià del Fou que ens va encarregar l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Aquesta ha estat una obra on s’han realitzat tasques molt variades i va culminar amb la hidrosembra. Entre les diferents feines que va realitzar el nostre equip d’obra civil destaquen: el desbrossament i la preparació del terreny per poder subministrar les terres vegetals per la nova coberta. Paral·lelament van realitzar la plantació de nou arbrat d’alineació i per la zona d’estada de la plaça. També han muntat la tanca de rodons de fusta tractats per delimitar l’accés, han instal·lat el reg per degoter als arbres i per acabar, han instal·lat el mobiliari urbà i fet una hidrosembra en un prat florit per tal d’augmentar la biodiversitat de la zona.