Les nostres dues tècniques de formació van realitzar treballs del programa de Gestió Integrada de Plagues amb els alumnes del curs de Formació Ocupacional Operari/ària de Vivers i Jardins

El passat divendres 24 de maig les nostres dues tècniques de formació varen estar al municipi de la Garriga realitzant treballs del programa de Gestió Integrada de Plagues amb els alumnes del curs de Formació Ocupacional Operari/ària de Vivers i Jardins, emmarcat al programa Forma i Insereix. Prèviament s’havia format als alumnes, tant en general sobre la Gestió Integrada de Plagues i la Lluita Biològica, com en concret sobre l’alliberament de larves de marieta (Adalia bipunctata) per al control de la plaga del pugó en til·lers, que és el que es va fer en aquest cas.