Manipulats

Man sealing box with tape ready to be shipped


DESCRIPCIÓ

Manipulació de productes o embalatges de baixa complexitat.

BENEFICIS
Servei òptim per a empreses que volen optimitzar recursos en aquelles tasques que no poden desenvolupar a l’interior de les seves instal·lacions.

INFORMACIÓ D’INTERÈS
Tractem tot tipus de productes i envasats que requereixin una manipulació manual.

REFERÈNCIES