Viver de Bell-lloc busca un oficial de jardineria

Es necessita una persona, amb titulació mínima de Tècnic de Grau mig de Jardineria, amb experiència contrastada en manteniment de jardineria tant privada com pública, i a ser possible amb experiència professional amb persones en risc d’exclusió social.

Activitat a realitzar: Treballs de manteniment d’espais enjardinats amb un equip de persones amb discapacitat.

Durada del Contracte: Temporal/ Obra i servei.

Horari: De dilluns a divendres de 7 a 15  hores.

Sou aproximat: 1.250 €/mes inicials.

Persona de contacte: Carlos Sopeña – carlos.sopena@vivelloc.cat – 93 844 41 05

Data de l’oferta: 3/10/2019  Data de tancament: 18/10/2019