Primera edició del premi LismiVO

premisLismivo

El 26 d’abril es va dur a terme la primera edició del Premi LismiVO a l’empresa socialment més responsable. A aquest premi han optat empreses amb centre de treball a la comarca del Vallès Oriental que garanteixen el dret a la igualtat d’oportunitats i de tracte de les persones amb discapacitat a través de l’accés a l’ocupació. En aquest acte també s’ha fet la presentació del nou web de la Xarxa LismiVO, dissenyat per la nostra entitat.