Signatura del contracte de Manteniment del Verd Urbà amb l’Ajuntament de Cardedeu

signatura-contracte-verd-urba

 

El passat 21 de desembre l’Il·lustríssim Sr. Enric Olivé, Alcalde de Cardedeu es va reunir amb el President de la Fundació Viver de Bell-lloc, el Sr. Manel Palou, amb el Gerent de l’entitat, el Sr. Carlos Sopeña i amb la Responsable Tècnica del seguiment del contracte del servei de Manteniment del Verd Urbà de Cardedeu, la Sra. Pat Vidiella.

En aquesta reunió es va procedir a la signatura del contracte per part del Sr. Sopeña, juntament amb l’Il·lustríssim Sr. Olivé.

Aquest contracte tindrà una vigència de dos anys, prorrogables per dos anys més i dóna continuïtat al servei que la Fundació Viver de Bell-lloc realitza per l’Ajuntament de Cardedeu des de l’any 1997.

Volem agrair a l’Ajuntament el suport i la confiança que han dipositat en nosaltres des de fa molts anys.