Universitat de Vic

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, de naturalesa pública i de gestió privada, desplega la seva activitat de servei públic en els àmbits de la docència, la recerca i la transferència del coneixement en els camps que li són propis.