Voleu saber els resultats aconseguits pel nostre Servei d’Inserció i Orientació Laboral durant el programa 2017? Consulteu-los

El nostre Servei d’Inserció i Orientació Laboral es va iniciar el setembre de l’any 2017 i durant el programa del mateix any es van atendre 14 persones, van participar 10, de les quals un 40 % va realitzar pràctiques professionals no laborals, un 50 % s’ha inserit a l’empresa convencional i un 20 % continuarà en el programa 2018 en la modalitat de treball en suport. Tot això ha estat possible gràcies a la feina que han realitzat els professionals del servei, tant amb les persones com amb les empreses participants.

En concret, s’ha contactat amb 75 empreses i s’han realitzat diverses accions en el territori per fomentar el treball en xarxa, entre les que destaquen: participació en el Speed Dating Professional de l’Ajuntament de Llinars del Vallès, organització d’una xerrada per empreses amb la col·laboració del CSETC de Cardedeu i realització d’una xerrada per als EAPs de la comarca coordinada per l’EAP de Sant Celoni. Tanmateix, s’ha fet difusió del programa a través del departament de comunicació i als diferents serveis del territori que atenen el col·lectiu de persones amb disCapacitat intel·lectual i/o trastorn mental sever (CSMA, EAP, Serveis Locals d’Ocupació, OTL, Servei de Rehabilitació Prelaboral, Servei de Rehabilitació Comunitària, Serveis Socials, etc.)